ჩვენი წესდების მიხედვით,ასოციაციის გამგეობა შედგება შვიდი წევრისგან.

გიო ჭანტურია

თავმჯდომარე

დიანა სოხაშვილი

ფინანსთა მენეჯერი

ქეთო არაბული

წევრებთან კომუნიკაციის მენეჯერი

ქეთევან ჯელაძე

პიარ მენეჯერი

ელენე მესხი

დოკუმენტების მენეჯერი

ქეთუნა დანელია

ღონისძიებათა მენეჯერი

ნატალია გუნთაიშვილი

პროექტების მენეჯერი